__________________________________________________________________________

ProAgrian Satakunta Hummaa

-hanke tukee Satakunnan kehittyvää hevostaloutta
Vaikka hevosala ei meillä Satakunnassa ole kasvanut yhtä nopeasti kuin maan suurimpien kaupunkien lähialueilla, uutta hevosalan yritystoimintaa on viime vuosina syntynyt Satakunnassakin. Asiakasmäärien kasvun lisäksi alan kypsymisestä kertoo mm. yritystoiminnan lisääntyvä erikoistuminen ja asiakkaiden kasvava vaatimustaso: huomio kiinnittyy nyt entistä enemmän toiminnan turvallisuuteen, eläinten hyvinvointiin sekä ympäristönäkökohtiin. Yrittäjiltä vaaditaankin hevososaamisen lisäksi paljon: talous- ja markkinointiasioiden taitamista, kattavaa tietoa ympäristö- ja tilasäädöksistä sekä asiakaspalvelutaitoja.
Vuoden 2010 alussa käynnistyneen Satakunta hummaa -hankkeen (2010-2011) tarkoituksena on sekä kerätä että välittää hevostaloutta koskevaa tietoa sekä kehittää alan yhteismarkkinointia. Hanketta rahoittaa Satakunnan ELY-keskus ja sen toteuttamisesta vastaa ProAgria Satakunta yhteistyössä hevosalan sidosryhmien kanssa.

Selvitys: missä hevostaloudessa mennään juuri nyt?

Satakunta Hummaa-hanke toteutti kevättalvella 2010 hevosalan yrittäjäkyselyn. Kyselyllä kartoitettiin hevosyritysten nykyistä toimintatapaa ja olosuhteita sekä kehittämisajatuksia ja näkymiä. Ensisijaisena kohderyhmänä olivat yritysmäisesti toimivat tallit koko Satakunnan alueelta. Kartoituksen yhteenvetoraportissa käsitellään koko aineiston tulos, ravihevos- ja ratsuhevosyrittäjät omina ryhminään ja Satakunta osa-alueina jaettuna Porin seutuun, sekä Pohjois- ja Etelä-Satakuntaan. Toimialan tilanne ja ilmapiiri välittyy vastauksista ajankohtaan nähden yllättävänkin myönteisenä.

 

Lisäpotkua hevosalan yhteismarkkinointiin

Hankkeella edistetään myös hevosalan verkostoitumista ja yhteismarkkinointia. Yhteismarkkinoinnin tavoitteena on Satakunnan hevostalouden tunnettuuden kasvattaminen sekä omassa maakunnassa että valtakunnallisesti.

Tiedotusta ja palveluja hevosalan yrittäjille

ProAgria Satakunnalla on vankka hevostalouden osaaminen. Järjestö auttaa hevosalan yrittäjiä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä, lisäksi se välittää tietoa mm. alan rahoitusmahdollisuuksista, sekä tallien ympäristöhygieniaan ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Kehittämistä suunnitteleva yrittäjä voi ottaa yhteyttä ProAgria Satakunnan maksuttomaan yritysneuvontaan, jossa autetaan alkuun suunnittelussa. Maksutonta yritysneuvontaa rahoittavat Satakunnan ELY-keskus sekä alueelliset kehittämisyhtiöt (YritysMASVAhanke 2007-2011).