SIVUA EI PÄIVITETÄ!

________________________________________________________________________

Uudistuva hevostalous

___________________________________________________________________________

Biolan vastaanottaa turvelantaa

Biolan Oy:n tuotantolaitokset sijaitsevat os. Lauttakyläntie 570, Eura.

Biolan Oy ottaa vastaan tuvekuivitettua hevosen lantaa sopimustalleiltaan.  Uusia sopimustalleja tarvitaan edelleen.
Biolan myös myy kuiviketurvetta.

Lanta kompostoidaan ja sitä käytetään mullanvalmistukseen. Toimitus on sovittavissa seuraavin ehdoin:

– kuivikelanta ei saa sisältää vierasmateriaaleja (korkeintaan pieniä määriä heinää)

– lannasta ei makseta ja Biolan järjestää kuljetuksen (kuljetus maksullinen)

Lantasopimuksista voi tiedustella: Mikko Leed, mikko.leed(at)biolan.fi puh. (02) 5491 600/vaihde.

_______________________________________________________________________________
HEVOSYRITTÄJYYDEN TULEVAISUUSKATSAUS JULKAISTU!
Linkissä Ylen tiedote herpesviruksesta!!
Satakunnan alueen hevosjalostusliiton kysely tallinomistajille! Vastaamaan pääset allaolevasta linkistä!
Porin kaupungin nettisivuille on kerätty tietopaketti hevostalouden ympäristöasioista, kuten lantahuollosta. Sivuilta löytyy myös Ympäristöviraston hevostalliprojektin loppuraportti.

Meiltä tietoa lantaa vastaanottavista viljelijöistä (Porin seutu)!

Ohjeita tallien lantahuoltoon.pdf

Ohjeistus tallille lannan luovutuksesta.pdf

Hevosenlannan käyttö lannoitteena.pdf

Ohjeistus viljelijälle lannan vastaanotosta.pdf

____________________________________________________________

TÄYTTÄÄKÖ TALLISI TILAVAATIMUKSET?

Viimeistään vuoden 2014 alusta alkaen kaikkien hevostallien
sisäkorkeudet ja karsinakoot on oltava määräysten mukaiset.
TALLIN SISÄKORKEUS
Eläinsuojan sisäkorkeuden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus
kerrottuna luvulla 1,5, kuitenkin aina vähintään 2,2 m. Sisäkorkeudeksi
riittää 2,2 m silloin, kun hevosen tai ponin säkäkorkeus on 146 cm tai
alle.

KARSINAKOKO
Hevosen yksittäiskarsinassa on oltava tilaa vähintään:

Hevosen säkäkorkeus (m)      Karsinan pinta-ala (m2)
Enintään 1,08                                               4
Yli 1,08, mutta enintään 1,3                   5
Yli 1,3, mutta enintään 1,4                      6
Yli 1,4, mutta enintään 1,48                     7
Yli 1,48, mutta enintään 1,6                     8
Yli 1,6                                                                9

Tarkista ryhmäkarsinoiden ja pihaton tilavaatimukset esim. Hippoliksen
internetsivuilta:
http://hippolis.fi/UserFiles/hippolis/File/Tilavaatimukset%20hevostalleille2014.pdf

LISÄTIETOA TALLIOLOSUHTEITA KOSKEVISTA VAATIMUKSISTA

Eviran Tavoitteena terve ja hyvinvoiva hevonen – opas
http://www.evira.fi/files/products/1317108610345_hevonen_suomi_web.pdf
Hevosyritys huippukuntoon -hankkeen Tallirakentamisen opas
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/96D3214ACBAFE997E040A8C0C941760A
Hevostalleja koskevaa lainsäädäntöä kootusti Hippoliksen sivuilla
www.hippolis.fi/lainsaadanto

Huom! Mikäli olet saanut tai hakenut tallirakentamiseen julkista tukea,
koskevat talliasi tarkemmat määräykset, jotka ovat luettavissa finlex.fi
-sivustolla:  588/2015

______________________________________________________________________________

Hevosalan yrittäjyys – kartoitus

Satakunta Hummaa-hanke toteutti kevättalvella 2010 hevosalan yrittäjäkyselyn. Kyselyllä kartoitettiin hevosyritysten nykyistä toimintatapaa ja olosuhteita sekä kehittämisajatuksia ja näkymiä. Ensisijaisena kohderyhmänä olivat yritysmäisesti toimivat tallit koko Satakunnan alueelta.

Kartoituksen yhteenvetoraportissa käsitellään koko aineiston tulos, ravihevos- ja ratsuhevosyrittäjät omina ryhminään ja Satakunta osa-alueina jaettuna Porin seutuun, sekä Pohjois- ja Etelä-Satakuntaan. Toimialan tilanne ja ilmapiiri välittyy vastauksista ajankohtaan nähden yllättävänkin myönteisenä.

_______________________________________________________________________________

Liittyminen palveluhakemistoon

Jos sinun seuraasi tai yritystäsi ei vielä löydy sivuiltamme, liity Riimupiirin palveluhakemistoon! Vuosimaksu on 20 € + alv. Lähetä tietosi osoitteeseen mari.koskela@proagria.fi

______________________________________________________________________________

Hevosheinäinfo

Lue lisää hevosheinästä alla olevista linkeistä:

___________________________________________________________________________

Anna Halls – Räiskyvää ja unenomaista taidetta

Riimupiiri sivuilla käytetään kuvituksena Satakuntalaisen Anna Hallsin maalauksia. Riimupiiri kiittää Annaa.

Roiskuvat ja räiskyvät, toisaalta unenomaiset värikerrokset luovat pohjavireen kullekin hevoselle. Annan tuotantoon kuuluu maalausten lisäksi grafiikkaa ja piirroksia.

Käy tutustumassa Anna Hallsin sivuilla www.abalone.fi